Door de Dienst genomen dringende maatregelen

De Dienst kan elk verzoek om een spoedprocedure  in behandeling nemen. Zo wordt de Dienst er regelmatig toe gebracht om dringende klachten binnen enkele uren te behandelen. De dringende klachten kunnen gaan over:

  • een dreigende of effectieve en ongerechtvaardigde afsluiting in de hoofdverblijfplaats van de klager of in een onderneming met minder dan vijf werknemers;

  • het niet aansluiten of niet openen van een meter binnen de drie werkdagen na de vastgestelde termijn;

  • de installatie van een vermogensbegrenzer wanneer het huishouden uitsluitend met elektriciteit verwarmt;

  • de "ongewenste" overname van een bevoorradingspunt – misbruik van werving.

Deze lijst is niet beperkend bedoeld. Rekening houdend met de ingeroepen specifieke dringende omstandigheden, kan de Dienst een klacht als dringend aanmerken.  De klacht moet worden behandeld ongeacht het respectieve competentiedomein. Met andere woorden, als de bron van de inbreuk onder de bevoegdheid van het federale niveau valt, moet de Dienst deze toch nog behandelen met inaanmerkingneming van het dringende karakter. 

De behandeling van dit soort klachten vereist talrijke onmiddellijke contacten (via e-mail en/of telefoon) met de verschillende tussenkomende partijen (partij die de klacht indiende en de aangeklaagde partij(en)) om het door de consument aangekaarte probleem zo snel mogelijk op te lossen.

In dit stadium is het niet mogelijk om het werk te bepalen dat in het kader van deze opdracht verricht wordt. Er zal een denkoefening georganiseerd moeten worden om het aantal behandelde gevallen te identificeren, alsook de werkbelasting die met deze opdracht verband houdt. 

Tot slot maakt deze door de Dienst gehanteerde procedure het mogelijk om veel gevallen van ongerechtvaardigde afsluiting van Brusselse consumenten te voorkomen en de toegang tot energie voor iedereen te garanderen.