De Brusselse consumenten te informeren

De Dienst wordt regelmatig bevraagd door de Brusselse consumenten over een aantal kwesties die verband houden met de Brusselse of federale energiemarkt, zoals:

  • hun rechten in elk geschil met een leverancier of de netbeheerder;

  • de misbruiken waarvan zij het slachtoffer werden;

  • hun rechten in de contractuele relatie met de leverancier;

  • de tarieven van Sibelga;

  • alle aspecten met betrekking tot hernieuwbare energie, met inbegrip van het in aanmerking komen van hun installatie, het einde van de compensatie, de technische vereisten die moeten worden nageleefd met betrekking tot maatregelen in verband met de meter voor de groenestroomcertificaten, juridische kwesties betreffende het beheer van de GSC's, vergunningen voor de verkoop van hernieuwbare productie, enz.;

  • de mechanismen voor hun bescherming.

Ongeveer 1.300 verzoeken om informatie worden door de Dienst behandeld, per telefoon of per e-mail. Dit is een belangrijke informatieopdracht die Brusselse klanten in staat stelt tijdrovende en omslachtige conflictprocedures te vermijden.