Ten dienste van publieke actoren en hoven en rechtbanken

Sinds de wijziging van de elektriciteitsordonnantie in 2018 is de Dienst bevoegd om zijn expertise ter beschikking te stellen van de hoven en rechtbanken. Dit jaar ontving de Dienst twee expertiseverzoeken van rechters in verband met problematieken op het gebied van energie. 

  • het ene, ingeleid door de vrederechter van Schaarbeek, betrof de problemen in verband met frauduleus verbruik en de regels inzake rectificatie/raming

  • de andere, die door de vrederechter van Molenbeek was ingevoerd, waarbij de factureringsperiode was teruggebracht tot twee jaar verbruik, was bedoeld om de Dienst te verzoeken deze beperking in het kader van de zaak in de praktijk toe te passen. 

Het betreft hier een zeer nuttige samenwerking voor de consument en de samenleving, aangezien de gespecialiseerde expertise van de Dienst ten dienste van Justitie wordt gesteld. Een uitbreiding van deze samenwerking zou een aanzienlijke toegevoegde waarde kunnen hebben voor de kwaliteit van de bevoegdheidsbeslissingen op het gebied van energie.