Wie kan een beroep doen op de Geschillendienst?

Als Brusselse consument (natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of gas koopt voor eigen gebruik) kunt u een beroep doen op de Geschillendienst nadat u tevergeefs geprobeerd hebt om genoegdoening te verkrijgen bij de partij(en) tegen wie de klacht gericht is.

De OCMW's en INFORGAZELEC kunnen eveneens in naam de klant een klacht indienen.

De OCMW's en INFORGAZELEC kunnen eveneens in naam de klant een klacht indienen.Zo kunnen de huishoudelijke verbruikers, zelfstandigen, ambachtslui, handelaars, vrije beroepen, kmo’s, verenigingen, verenigingen van mede-eigenaars, …
 gratis een beroep doen op de Geschillendienst om een oplossing te proberen vinden voor hun geschillen.