Waarom een klacht indienen bij de Geschillendienst?

5 goede redenen om een klacht in te dienen bij de Geschillendienst voordat u zich eventueel wendt tot de hoven en rechtbanken:

  1. De beslissingen zijn bindend

  2. De dienstverlening is snel en gratis

  3. De bindende maatregelen van de actoren waartegen de klacht gericht is, kunnen opgeschort worden tijdens de duur van de behandeling van de klacht

  4. De mogelijkheid om op te treden bij hoogdringendheid

  5. Het gemak van de procedure