Identificatie van de disfuncties op de energiemarkt en rapportage aan BRUGEL

Volgens het huishoudelijk reglement moet de Dienst ook regelmatig verslag uitbrengen aan de raad van bestuur van BRUGEL. Bij deze rapportage worden terugkerende problemen van consumenten of dubieuze praktijken van Sibelga of leveranciers geïdentificeerd. Deze gegevens worden door BRUGEL in aanmerking genomen in het kader van haar opdracht om de overheid te adviseren of de markt te reguleren. Zo heeft BRUGEL bijvoorbeeld bepaalde aanbevelingen geformuleerd om de elektriciteitsordonnantie aan te passen teneinde bepaalde storingen te verhelpen die via de klachten vastgesteld werden.